ÁSZF

Felhasználói feltételek 

Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszi, hogy azzal, hogy a www.szamosszegipalinka.hu oldalon böngészik, árajánlatot olvas, esetlegesen referencia árakat lát, még nem áll fenn szerződéses viszony, a végleges ár még nem válik hatályossá. A megrendelés onnantól válik érvényessé, hogy az előzetes megrendelés leadása után az Szamosszegi Pálinkaház Kft. egyik alkalmazottja felkeresi az érdeklődőt telefonon és egyeztetik a megrendelés részleteit, pontos vételárat, valamint az igény szerinti kiszállítás adatait.

Szerzői jogok

Azzal, hogy belép a www.szamosszegipalinka.hu oldalára, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, előfizetője a rendszer egyik szolgáltatásának sem.

A www.szamosszegipalinka.hu weboldalon található összes tartalom az szamosszegipalinka.hu domain birtokosának szellemi tulajdona.

A Szamosszegi Pálinkaház Kft. (innentől Tulajdonos) fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

A Tulajdonos előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program, stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A Tulajdonos oldala teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a Tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A www.szamosszegipalinka.hu tulajdonosa követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A laptól értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő
a) nem módosítja az eredeti információt,
b) a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

Az szamosszegipalinka.hu domain név szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag a Tulajdonos előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

A hírügynökségek honlapunkon felhasznált hírei és fotói szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.

A Tulajdonos pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

Lehetőségek legális tartalomátvételre

1. Idézés hivatkozással

A www.szamosszegipalinka.hu oldalon található cikkek közül szabadon idézhető az adott cikk címe és a cikk első mondata (lead). A cikk további része az online működő azaz átkattintható hiperhivatkozással tekinthető meg a www.szamosszegipalinka.hu weboldalon. A hivatkozás lehet szöveges vagy grafikus link.

2. Másodközlés, írásos engedéllyel

Amennyiben teljes cikket, tartalmat, fotót vagy grafikát szeretne felhasználni akár nyomtatott akár elektronikus sajtóban, vagy bármilyen más üzleti célból, úgy kérjük, ezt jelezze a Tulajdonos felé, hogy az utánközlésre írásbeli engedélyt adhassunk. Kapcsolatfelvételhez kattintson ide.

Adatvédelmi nyilatkozat

1. Általános tudnivalók

A www.szamosszegipalinka.hu domain tulajdonosa – a továbbiakban Tulajdonos – tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes adatokhoz fűződő jogait. Jelen iránymutatás tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy a Tulajdonos milyen információkat tart nyilván, és azokat miként használja fel. Megtudhatja, hogy hogyan tudja ellenőrizni ezen adatok pontosságát, és miképp kérheti azok törlését a Tulajdonos nyilvántartásából. Az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik. Jelen nyilatkozat nem vonatkozik azon internetes oldalakra, amelyek a Tulajdonos honlapjáról hiperlinkkel érhetőek el.

2. Személyes adatok felvétele, feldolgozása, felhasználása

Csak olyan személyes adatokat rögzítünk, amelyeket a látogató önkéntesen bocsát rendelkezésünkre, illetve ehhez az adatrögzítéshez, adatfeldolgozáshoz, illetve adatfelhasználáshoz a látogató kifejezetten hozzájárul. Ebben az esetben a látogató egyúttal elfogadja az alábbi feltételeket is. A honlap meglátogatása során a Tulajdonos szervere bizonyos adatokat automatikusan, rendszeradminisztrációs, statisztikai vagy biztonsági okokból eltárol. Ezek az adatok a látogató Internet-szolgáltatója, néhány esetben a látogató IP-címe, a szoftverböngésző verziószáma, számítógépes operációs rendszerének típusa, a weboldal, ahonnan a Tulajdonos honlapját elérte, azok az oldalak, amelyeket a honlapon meglátogatott, azok a keresőszavak, amelyeket a honlap eléréséhez használt. Ezen adatokból az oldal látogatottságára lehet következtetni, az adott gépekre lehet visszakövetkeztetni, személyes adatok felhasználására nem kerül sor. Az adatok kizárólag névtelenül kerülnek felhasználásra. Amennyiben a Tulajdonos az adatokat harmadik személy részére továbbítja, akkor az a személyes adatok védelméről szóló jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik. Amennyiben személyes adatokat bocsát a Tulajdonos rendelkezésére, akkor azokat a törvényes kereteken túlmenően, illetőleg az Ön hozzájárulását meghaladva nem használjuk fel, és nem adjuk tovább harmadik személynek. Csak abban az esetben adjuk tovább az adatait az Ön hozzájárulása nélkül, ha azt jogszabály, hatóság, vagy bíróság elrendeli. Jelen nyilatkozaton való bármely változtatást ezen a honlapon nyilvánossá teszünk. Így bármikor információt szerezhet arról, hogy mely adatokat tárolunk és miképp történik az adatfelvétel, adatfeldolgozás, és adatfelhasználás.

3. Biztonság

A Tulajdonos az Ön által szolgáltatott adatokat biztonságosan őrzi, valamint óvintézkedéseket tesz azok védelme érdekében – tehát elvesztésének, illetéktelen felhasználásának vagy módosításának megakadályozása érdekében. A Tulajdonos azon szerződéses partnerei, akik a Tulajdonos részére nyújtott szolgáltatásokon keresztül – az Ön hozzájárulása, vagy jogszabályi rendelkezés alapján – hozzáférhetnek az Ön adataihoz, kötelesek ezeket titokban tartani és a szerződéses szolgáltatásokon kívüli egyéb célokra nem használhatják fel azokat.

4. Gyermekek személyes adatai

A Tulajdonos nem áll szándékában 14 éven aluli személyektől személyes adatot kérni. (Ahol szükséges, ott a megfelelő helyeken a Tulajdonos kiemelten fel fogja hívni a gyermekek figyelmét arra, hogy ne küldjenek semmilyen személyes adatot a Tulajdonos számára.) Amennyiben 14 éven aluli gyermek szülője vagy gyámja tudomást szerez arról, hogy gyermeke adatokat juttatott el a Tulajdonosnak, akkor ezen adatok törlése érdekében a jelen használati feltételek 5. pontjában felsorolt címek alatt fordulhat a Tulajdonoshoz. Ebben az esetben a gyermek adatait azonnal töröljük a nyilvántartásból.

5. Személyes adatainak módosítása és törlése

A rögzített adatokat a Tulajdonos törli a nyilvántartásából, amennyiben a törvényes vagy más jogcímen történő adattárolás feltételei már nem állnak fenn. Természetesen Ön is bármikor kérheti személyes adatainak törlését a nyilvántartásból. Továbbá arra is jogosult, hogy bármikor visszavonja hozzájárulását személyes adatainak felhasználására, vagy feldolgozására a jövőre nézve. Ezekben az esetekben, illetve, ha személyes adataival kapcsolatban bármilyen kérdése merülne fel, forduljon hozzánk e-mail formájában info@szamosszegipalinka.hu).